Zasady bezpieczeństwa

Szanowni Goście,

W trosce o Was, naszych gości i pracowników wprowadziliśmy specjalne zasady bezpieczeństwa
w związku z wirusem COVID-19. Prosimy o zapoznanie się z nimi i stosowanie się do zaleceń.

1. Na terenie Willi74 umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla gości.

2. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostały instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach
z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.

3. Przygotowane jest pomieszczenie dla ewentualnej izolacji osoby z podejrzeniem choroby.

4. Należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi oraz między gośćmi – minimum 2 metry oraz ograniczać do minimum czasu przebywania na recepcji.

5. Przy stanowisku recepcji może przebywać tylko 1 gość.

6. Do odwołania zakazu wynikającego ze stosownego rozporządzenia obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w Willi74 osób niezakwaterowanych oraz korzystania ze wspólnego lobby.

7. Na bieżąco są dezynfekowane ogólne toalety, blat recepcyjny, klamki, poręcze, uchwyty oraz inne przyciski i często dotykane powierzchnie.

8. Po każdym gościu pokój i łazienka są gruntownie sprzątane, wietrzone i dezynfekowane.

9. Personel jest wyposażony zgodnie z wytycznymi w środki ochrony indywidualnej (rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji rąk, maseczki lub przyłbice) i przestrzega zaleconych zasad bezpieczeństwa, higieny i dobrych praktyk higienicznych oraz jest zaszczepiony.

10. Pościel i ręczniki są dezynfekowane przez firmę zewnętrzną.

11. W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19 część usług Willi74 zostało zawieszonych lub ograniczonych, (m.in. korzystanie z lobby, sprzątanie pokoi podczas pobytu, prasa), a wyposażenie pokoi zostało częściowo ograniczone.

12. Wymiana ręczników odbywa się w recepcji.

13. Recepcja działa w ograniczonym czasie, zaleca się kontakt telefoniczny na numer 509 470 283 lub 516 168 064.

14. Śniadanie dostarczane jest do pokoi gości w godzinach 9:00-10:30.

15. Goście poruszając się po Willi74 zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic.